EST
RU
EN
ESILEHT    |      MEIST      |       TOOTED       |      TEENUSED       |     KONTAKT

Muistsetel aegadel kivid omasid suurt tähtsust inimeste elus:neist valmistati töö-,olme-ja küttimisevahendeid.Tol ajal kivi töötlemine ei vajanud erilisi teadmisi:materjali lihtsalt töödeldi teise kivi abil.Vaatamata muistsete töövahendite primitiivsele väljanägemisele nad märgatavalt lihtsustasid inimeste elu.

Ajapikku looduslike kivide kasutamise valdkonnad ainult kasvasid ja kive hakati kasutama esimeste kunstiobjektide kaljupealsete jooniste loomisel.Muistsed inimesed nägid,et mõned kivid võimaldavad raiuda kalju küljest  lahti tükikesi ja luua reljeefseid kujundeid või lihtsalt värvida pinda.Aegamisi kivi kasutamine  arenes selleni,et looduslikku kivi hakati kasutama kombetalituses levivate esemete valmistamiseks.
:Oskust kiviga töötlemiseks anti põlvest põlve edasi ja kiiresti täiustus see iga aastaga.Kogu maailmas ilmus üha rohkem skulptoreid ja arhitekte.Peamisteks meistriteks kivi töötlemise alal said vanad kreeklased,kes andsid märgatava panuse selle ala arengule.

Suurt populaarsust omasid sel ajal marmorist tooted ja skulptuurid.Näiteks kuulus Parfenon-jumalaema Afini tempel,on valmistatud just marmorist.Peale selle kuulsaim itaalia skulptor Michelanselo kasutat oma tootetes palju marmorit.

Siiski ajalugu teab palju näiteid,mis tõestavad,et marmor ei olnud arhitektuuris ja skulptuuris ainukeseks populaarseks looduslikuks kiviks.Naiteks Budda kuju,mis asub paljudes Aasia maades või egiptuse Sfinks on raiutud välja kaljust.

Kivi ja inimene:
veidi ajalugu.
XIX sajandi alguseks loodusliku kivi töötlemise protsess nõudis tohutut jõudu.Vajalikus mõõdus tüki eraldamiseks kasutati erilisi saage.Saagimise ajal lõikeinstrumendi alla puistati töö kiirendamiseks kõva kristalset ainet.Sama ainet pruugiti ka materjali pinna lihvimiseks.Kvaliteetseks lihvimiseks kasutati spetsiaalset segu:kristalne aine segati vee ja peente kivi tükikestega.Läikiva pinna saamiseks kasutati spetsiaalset vildist padjakest,mida nimetati veel nukuks.Paljud meistrid otsisid lahendusi,mis lihtsustaksid tööd kiviga.

Tänapäeval on käsitsi töö vajadus kivi töötlemisel viidud miinimumini:tehased ja vabrikud on automatiseeritud ning täiustatud,seetõttu ei nõua tegutsemine suuri jõupingutusi.Erandiks on juhtumid,kus tooted vajavad erilist käsitsi töötlemist.

Kaasaegses maailmas üha enam eelistatakse kivist ja sellele analoogsete toodets valmistamist kunstlikul teel.
"Marmor betoonist" vibrovalu kaasaegne tehnoloogia pakub uusi lahendusi arhitektuurse betooni valmistamise alal.

See tehnoloogia võimaldab toota tooteid ideaalselt läikiva pinnaga ja värvilahenduste mitmekülgse gammaga,imiteerides looduslikku kivi,selliseid,nagu marmor,graniit,malahiit j.t.,looduslikke analooge neid  füüsilis-mehaaniliste omaduste poolest  ületades.

Tänasel päeval dekoratiivne betoon on üheks parimaks looduslikust kivist materjali imiteerijaks.
Tema ökoloogilne puhtus,füüsilis-mehaanilised ja tarbimsomadused lubavad dekoratiivsest betoonist toodete laialdast kasutamist niihästi igasugustes interjöörides kui ka fassaadide ja maalilise maastiku pildi kujundamise töödel.


MIS ON "KIVIJÄLG"
Põhiline eesmärk oli MTÜ KIVIJÄLG"loomisel:(KIVIJÄLG)sai füüsiliste isikute -kivi töötlevate meistrite,disainerite-kujundajate,kivi töötlemise tulemusena saadud näituste ja tavaelus tarvitatavate mitmesugust liiki  kunstiliste toodete valmistajaid-töötlejaid ühendavaks  ühenduseks,kes kasutab dekoratiivset betooni kivi ja graniidi killustiku tarbimisega,aga samuti kunstilist väärtust omavate kivist toodete töötlemise,valmistamise ja realiseerimisega seotud juriidiliste isikute ühenduseks.
MTÜ KIVIJÄLG organiseerib kogemuste vahetamist spetsialistide vahel ja täiustab kivist ning betoonist  dekoratiivsete toodete valmistamise protsesse.Ühingu ettevõtmisel viiakse läbi  seminare  ja näitusi,mis on suunatud erinevate toodete valmistamise ning kivi töötlemise individuaalse protsessi meistrite ja nende toodete eksponeerimisele.
Ühingu juhtimisel juurutatakse loomingulise lähenemise eritingimuste väljatöötamist,aga samuti disaini mitmesuguste vormide kasutamist ning edasist kopeerimist.
MTÜ KIVIJÄLG tegeleb samuti individuaalse ja ettevotete valmistoodangu soetamise ja realiseerimisega.
© 2017  KIVIJÄLG MTÜ

Betoonmarmor

Samutu saate hinnapakkumist!

 

MEIST